1 plaça laboral temporal per tasques d’agent cívic, control i vigilància d’espais i equipaments municipals i suport a la brigada (FINALITZAT)

Dimecres, 24 de març de 2021

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques d’agent cívic, control i vigilància d’espais i equipaments municipals i suport a la brigada, amb efectes a partir del dia 3 de maig de 2021 i fins el dia 31 d’octubre de 2021.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’admissió a aquest procés selectiu, acompanyades del corresponent currículum, document identificatiu i els corresponents títols i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a tenir en compte es poden presentar a partir del 24 de març fins el 8 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

 • Presencialment: A les oficines de l'Ajuntament de Montesquiu de dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Telemàticament: A través d'una instància genèrica (acompanyada de tota la documentació sol·licitada en format pdf, jpg, tiff o gif)

Documentació

 • DNI.
 • Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Carnet de conduir B1
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.

Dades de la contractació

 • Per raó de màxima urgència.
 • Tipus de contracte : laboral temporal, per obra o servei
 • Jornada : a mitja jornada, de dimecres a diumenge.
 • Retribució : 677,60€ bruts/mes
 • Pla de reactivació de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.

Requisits

 1. Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea
 2. Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent
 3. Carnet de conduir B1.
 4. No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
 5. Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
 6. Experiència en les tasques de la convocatòria.
 7. Estar en situació d’atur o desocupat.

 

Darrera actualització: 11.05.2021 | 13:55