Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Montesquiu i els seus ens adscrits.

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als pressupostos, modificacions de crèdit i plantilles municipals de l'any en curs i l'any anterior.

Així mateix, en aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs i anteriors. Accedir a la informació

  • Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens.
  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 02.04.2020 | 15:10
Darrera actualització: 02.04.2020 | 15:10