Pressupostos i plantilles


Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Montesquiu i els seus ens adscrits.

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als pressupostos, modificacions de crèdit i plantilles municipals de l'any en curs i anys anteriors.

Així mateix, en aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs i anteriors. Accedir a la informació

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 23.03.2021 | 16:56
Darrera actualització: 23.03.2021 | 16:56