Codi ètic de l'Ajuntament de Montesquiu

El present codi ètic, aprovat en la sessió plenaria del passat 2 de juny de 2020, recull els principis i els models de conducta desitjables, té vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions i pretén anar més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent i dels seus mecanismes de control, evitant conductes que no són desitjables en tant que no corresponen al comportament ètic que es vol a l’organització.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

  • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels membres del consistori i els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i les normes de conducta que se’n deriven.
  • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament de Montesquiu.

El codi ètic de l’Ajuntament de Montesquiu és aplicable a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i a tots els càrrecs electes.

Els principis ètics recollits en aquest codi s’hauran de respectar també per part de les entitats i empreses privades amb les que l’ajuntament manté relació, així com les associacions i entitats que rebin subvencions públiques per part de l’ajuntament.

Accés al Codi Ètic

Darrera actualització: 11.04.2022 | 08:30
Darrera actualització: 11.04.2022 | 08:30