Registre municipal d'entitats

El Registre municipal d’Entitats te per objecte que l’Ajuntament i la ciutadania, conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, així com les seves finalitats i representativitat.

Per tal de poder beneficiar-vos de les mesures de foment que les administracions públiques poden promoure en l’àmbit de l’associacionisme i els drets reconeguts a les entitats en el reglament (com ara les ajudes econòmiques anuals i/o la cessió de locals socials), les entitats i associacions tenen l’obligació d’estar inscrites al Registre municipal d’entitats.

Per dur a terme la inscripció, heu d’emplenar la instància normalitzada per aquest tràmit  i presentar-la telemàticament a Instància genèrica - (montesquiu.cat) juntament amb la documentació següent:

  1. Estatuts reguladors de l’entitat i número d’inscripció en el registre general d’associacions corresponent, o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud d’inscripció a l’esmentat registre.
  2. Nom, cognoms i DNI de les persones que integren la junta de l’entitat o el seu òrgan de govern.
  3. Domicili social de l’entitat.
  4. Número de socis, amb especificació del número de residents a Montesquiu
  5. Número d’Identificació Fiscal.
  6. Pressupost anual de l’entitat.
  7. Programa anual d’activitats de l’entitat.

Un cop inscrits, rebreu un resposta per part de l’Ajuntament amb el número de cens al Registre municipal d’entitats de la vostra entitat o associació.

Així mateix, caldrà actualitzar les dades d’aquest registre sempre que sigui oportú i presentar anualment el número de socis, amb especificació del número de residents a Montesquiu, el pressupost i programa anual d’activitats de l’entitat

Darrera actualització: 12.03.2024 | 18:09
Darrera actualització: 12.03.2024 | 18:09