Impostos

Gestió dels vostres impostos


Per internet

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Anar-hi

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals:

A l'Organisme de Gestió Tributària podeu consultar en tot moment el detall dels vostres rebuts domiciliats des de 30 dies abans del càrrec i fins a dos anys més tard. Ja no heu d'esperar rebre el rebut de la vostra entitat bancària ni arxivar-ne cap còpia en paper. Només cal que entre a orgt.mobi amb el vostre NIF i la clau personal. Aquesta clau figura a diverses comunicacions que l’ORGT envia al domicili fiscal dels contribuents al llarg de l’any. Si no disposeu de la clau, heu de dirigir-vos personalment amb el vostre DNI a qualsevol de les oficines de l’ORGT. També us podeu apuntar al servei si disposeu de certificat digital o DNI electrònic.

El sistema d'alertes és un servei gratuït del qual podeu gaudir si teniu domiciliat algun rebut, preferiblement l'Impost sobre béns immobles. Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del vostre rebut en el compte bancari, on us indicarem el detall del deute. També rebreun alertes d'altres rebuts que no tingueu domiciliats si encara estan pendents de pagar pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.

A més a més, des del vostre mòbil també podeu fer tots aquests tràmits a qualsevol hora:

 

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Montesquiu és l'Oficina de Gestió Tributària de VIC.

c/ H.R. Abadal, 5 (El Sucre)
08500 VIC
Tel.934 729 200
orgt.vic@diba.cat

Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:13
Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:13