Comissió Especial de Comptes

La comissió especial de comptes ha d'existir en tots els municipis i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La CEC està composta per tots/es els caps de llista dels grups municipals.

Composició de la CEC (2019-2023)

Jaume Romeu i Cruells – JxCat-Junts

Núria Soler i Sucarrat – SM-Amunt

Sònia Muñoz i Culubret – ERC-AM

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIONS

 Consulta aquí les convocatòries.

 

ACTES DE LES SESSIONS

AQUÍ Podeu consultar les actes de totes les sessions de la CEC de la Corporació.

 

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:36
Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:36