Resum Ple municipal

Dijous, 18 d’abril de 2024

El dimarts 16 d'abril, es va celebrar un ple extraordinari per realitzar el sorteig de la mesa de les pròximes eleccions al parlament de Catalunya i es va aprofitar per introduir dos punts més dins de l'ordre del dia.

El ple, com és habitual, es va realitzar a la sala de plens i va ser retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montesquiu. Al ple hi van assistir 8 de les 9 persones regidores, excusant l'assistència per motius laborals, el regidor de Som Montesquiu absent.

En el primer punt es va procedir a realitzar el sorteig públic amb l'objecte de designar als presidents i vocals de la mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun dels membres de la mesa, per a les eleccions al Parlament de Catalunya que s'han de celebrar el dia 12 de maig de 2024. El sorteig es va fer mitjançant el programa informàtic habilitat per designar els membres de les meses electorals i aquests ja han estat comunicats a la Junta Electoral de Zona de Vic.

Al segon punt, es va aprovar el DUPROCIM, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, el qual s'havia deixat sobre la taula l'últim ple per un millor estudi per part dels regidors i regidores del consistori.

Aquest document és un Pla d'Actuació davant d'emergències, que analitza els diferents riscos, les àrees d'afectació i elements vulnerables del municipi; per posteriorment aplicar les accions per cada un dels riscos depenent de si el municipi està en fase de prealerta, alerta o emergència.

Entre d'altres els riscos més importants analitzats, són el risc d'inundacions, el risc davant nevades i el risc sísmic, els quals són els obligatoris que ha d'incloure el pla al nostre municipi. Els 8 riscos restants, com calor intensa, ozó, ventades, etc. són riscos que si bé no són obligatoris sí que es recomana que hi estiguin inclosos. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

En el tercer i últim punt, es va presentar el Pla Antifrau, el qual és necessari, ja que segons el que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, les administracions públiques que rebin subvencions de fons europeus, han d'adoptar diferents mesures d'adaptació dels procediments de gestió i control per protegir els interessos financers de la Unió i vetllar perquè la utilització dels fons europeus en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s'ajustin al Dret aplicable de la Unió i nacional.

En aquest sentit, amb el pla es permet garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

La proposta també va ser aprovada per unanimitat de tots els membres del consistori, i sense cap més tema a tractar i sense cap altre comentari dels assistents, es va donar per finalitzat el present ple extraordinari.

Darrera actualització: 18.04.2024 | 14:41