Resum del Ple Municipal

Dijous, 21 de març de 2024

El passat dimarts 19 de març, es va celebrar el segon ple ordinari de l'any 2024 a la sala de plens de l'Ajuntament de Montesquiu, retransmès com sempre en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Montesquiu.

 • El ple va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior de 30 de gener, que es va aprovar sense cap observació al respecte.
 • En el segon punt, es va aprovar l'increment retributiu del 0,5% de l'any 2023 amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de l'any 2023 vinculat al PIC nominal aprovat prèviament per l'Acord del Consell de Ministres segons el previst a l'article 19 de la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat.

La pujada afectarà a totes les persones treballadores de l'Ajuntament i serà aplicat a les nòmines del mes de març. La proposta es va aprovar per unanimitat.

 • Al tercer punt es va presentar una modificació de l'ordenança reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, ja que en la mateixa s'hi incloïa la utilització dels mòduls del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya COAC per tal de fixar la base imposable de l'impost en els diferents supòsits d'obres. Per millorar el redactat de l'Ordenança que fins al moment podia dur a error interpretatiu sobre l'actualització dels mòduls vigents del COAC any a any, es va proposar millorar el redactat per a millor interpretació.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

 • Al punt quart, es va presentar la proposta de modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics del servei de les piscines municipals, amb l'objectiu d'evitar massificacions i millorar el servei pels habitants de Montesquiu; per aquest motiu es va proposar crear dos preus diferenciats en els abonaments, un per persones empadronades i altres per persones no empadronades. Per les empadronades es mantenen els preus dels últims anys i per les no empadronades el preu dels abonaments s'incrementa un 20-25% depenent del tipus d'abonament al qual es vol accedir.
 • En la mateixa ordenança es va proposar també crear una entrada específica de festius i de cap de setmana, per evitar la massificació en aquests dies, el preu del qual augmentarà entre 1 i 2€ depenent del tipus d'entrada individual.

La proposta també es va aprovar amb el vot a favor de les 9 persones regidores.

 • Al punt cinquè, L'Àlex Zarzoso, regidor de turisme, va explicar la proposta de crear un preu públic per la utilització de l'espai de barbacoes i pícnic de la font d'en Nando. Amb l'objectiu de millorar la zona durant els mesos d'estiu i evitar també massificacions de l'espai, es proposava crear una taxa d'un import de 2€ per persones majors de 4 anys (1€ per grups d'entitats d'educació en el lleure); i  establir que les persones empadronades a Montesquiu gaudissin d'una bonificació del 100% i un cop acreditat l'empadronament a les oficines municipals se'ls retornés l'import abonat.

La proposta, com les anteriors, també es va aprovar per unanimitat

 • En el punt número 6, la regidora de gent gran, Gemma Xofra, va explicar els motius pels quals es torna a sol·licitar a la Generalitat el conveni de col·laboració per passar les places públiques actuals de règim col·laborador a concertat, aprovat en un ple anterior.

La proposta també es va aprovar amb 9 vots a favor.

 • En el punt número 7, s'havia d'aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, però a proposta de l'alcalde, Carles Colomo, al veure que alguns regidors de l'oposició havien tingut problemes informàtics per descarregar-lo i poder-lo estudiar, es va proposar deixar el punt sobre la taula fins al proper ple com a deferència a l'oposició per a que així poguessin tenir més temps per descarregar-lo i estudiar-lo. La proposta va ser ben vista per tot el consistori i es va retirar de l'ordre del dia.
 • Al vuitè punt, es va aprovar la designació com a representant de l'Ajuntament a la Junta General de (SUMAR) a la regidora de gent gran, Gemma Xofra, i com a suplent a l'alcalde Carles Colomo.

La proposta va ser votada a favor pels 9 representants.

 • Al novè i últim punt de la part resolutiva del ple, es va presentar una moció de suport al Congrés de Cultura Catalana que va ser explicada per Liliana Vilanova, regidora de cultura i drets nacionals. A la moció es va manifestar l'adhesió a la comunitat del nou Congrés de Cultura Catalana i a totes les activitats que promou amb l'objectiu de contribuir a construir un projecte nacional basat en els valors de la democràcia, el pluralisme i la llibertat. Donar suport logístic als organitzadors del Congrés per tal que es puguin celebrar, si s'escau, sessions al municipi i facilitar els espais i altres eines com la difusió a través de tots els canals disponibles que fomentin la participació de tots els veïns i veïnes.

La proposta va ser aprovada també per unanimitat.

 • El ple va continuar donant compte dels decrets d'alcaldia compresos entre el número 10 i 25 de l'any 2024; i donant compte dels acords de la junta de govern local dels dies 16 de gener, 23 de gener, 6 de febrer i 20 de febrer.
 • Per finalitzar, es va donar pas a l'apartat de precs i preguntes dels diferents grups municipals.

Podeu veure el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Montesquiu.

Darrera actualització: 21.03.2024 | 08:34