Prohibició de fer foc al bosc

Dilluns, 25 de març de 2024

Fins al 15 d’octubre està prohibit fer foc sense autorització en terrenys forestals i en les franges de 500 metres que els envolten.

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals ni marges pròxims a boscos sense autorització.

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.

En àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es pot fer foc quan s’utilitzen barbacoes d’obra amb mataguspires.

Està prohibit llençat objectes encesos i abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin ser la causa de l’inici d’un foc.

Si veus fum, truca al 112.

Darrera actualització: 25.03.2024 | 08:46