Pressupost del 2024

Dilluns, 26 de febrer de 2024

El Ple de l’Ajuntament de Montesquiu del 19 de desembre, va aprovar amb 7 vots a favor i dues abstencions el pressupost 2024.

El pressupost municipal per l'any 2024 és de 2.306.479,01 €, representant un augment del 53,44% respecte l'anterior que va ser d'1.503.162,36€.

Aquest augment és com a conseqüència de la inclusió dins el pressupost de la partida referent a la Residència Els Tells la qual té unes despeses i ingressos de 685.964,00 € i també per l'augment de l'import ja confirmat en subvencions per aquest any.

Per poder assegurar l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament i poder continuar oferint un gran ventall de serveis públics de qualitat adreçats a la població, després de l’augment dels preus de l'energia, els carburants i en general de totes les despeses, s’ha treballat en l’augment d’ingressos i en la reducció de despeses generals que no tenen una repercussió negativa sobre la ciutadania; continuant així, amb les polítiques encaminades a promoure la cohesió i justícia social així com la participació de la ciutadania en el dia a dia.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 09:11