L'ORGT impulsa l'administració electrònica

Dimarts, 24 d'octubre de 2017 a les 00:00

Des de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (Organisme envers aquest Ajuntament ha delegat la gestió, recaptació i inspecció de bona part dels tributs municipals) ha desenvolupat un nou portal web per tal d'impulsar l'administració electrònica. 

Darrerament s'han incorporat un conjunt de millores en els tràmits del web que fan possible que els ciutadans es puguin relacionar electrònicament i, per tant, que no els calgui desplaçar-se a les oficines de l'ORGT per fer tràmits com: 
- l'obtenció de duplicats de documents per realitzar pagaments de tributs municipals delegats a l'ORGT 
- la presentació de sol.licituds de: fraccionament i ajornament, de devolució d'ingressos, de beneficis fiscals, i qualsevol altre escrit
 - la presentació e recursos i al.legacions 
 - la solicitud per rebre electrònicament les notificacions per part de persones físiques i la comunicació dels mitjans d'avís en cas de persones jurídiques 
 - ... 

També volem informar que l'ORGT, des de fa uns mesos, totes les notificacions dirigides a persones jurídiques es practiquen electrònicament (d'acord amb l'establert en la normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions públiques i, pel que fa a les persones físiques, també les notificacions són electròniques en el cas que així ho sol.licitin. 

Així mateix, per a aquells ciutadans que vulguin personar-se a les oficines (atenció personal), a partir de primers d'octubre està previst el nou servei de cita prèvia que es sol.licitarà des del web amb la finalitat de reduir el temps d'espera a les seves oficines. Els primers mesos el servei tindrà un caràcter voluntari i serà obligatori cap a començaments de l'any 2018.

Darrera actualització: 24.10.2017 | 13:00