Guia fiscal i calendari fiscal 2019

Dijous, 28 de febrer de 2019 a les 00:00

Us presentem la guia fiscal, on trobareu la informació necessària sobre els tributs que recapta l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament en la Diputació de Barcelona.
Aquí podeu consultar els tributs més habituals per saber concretament quins us afecten. Us recordem que la forma més còmoda per fer-ne el pagament és la domiciliació bancària.

Si heu de pagar tributs a l'Ajuntament de Montesquiu, consulteu-ne el calendari fiscal en aquesta seu electrònica.
Descarregueu recordatoris dels terminis de pagament cap al vostre calendari electrònic de l’ordinador o de dispositius mòbils com el telèfon, la tauleta o el portàtil, accedint a http://orgt.cat/calendari

Pels tributs no domiciliats, si a meitat del període de pagament no heu rebut el document per pagar:
• Imprimiu-lo des del web http://orgt.cat/pagartributs per pagar a les entitats bancàries
• Truqueu al telèfon 93 202 9802, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 (dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00)
• Aneu a qualsevol oficina d’aquest Organisme (horari recomanat: de dimarts a divendres de 8:30 a 10:00)

Encara que no disposeu del document, podeu pagar per diversos mitjans:
• Als webs esmentats, amb targeta bancària o banca online, amb identificador digital.
• El límit màxim de pagament amb targeta bancària és de 6.000 €

Tràmits en línia
Us recordem que es poden sol·licitar tots els tràmits telemàticament a http://orgt.cat a qualsevol hora del dia, els 365 dies a l'any: obtenir el duplicat de documents de pagament, veure el detall dels rebuts domiciliats, efectuar el pagament amb targeta bancària, presentar escrits relatius a tributs o multes de trànsit, accedir a les vostres notificacions electròniques, entre d'altres.

Cita prèvia
Per realitzar determinats tràmits a les nostres oficines, és necessari demanar cita prèvia a http://orgt.cat/cites on trobareu tota la informació d'aquest servei.

Notificacions i comunicacions electròniques
Aquest Organisme notificarà electrònicament a totes les persones jurídiques i deixarà d'enviar comunicacions recordant aquesta obligació.
Les persones físiques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a aquest Organisme que volen ser notificades electrònicament.
Amb la finalitat que tingueu informació sobre quan es produeixen les vostres notificacions electròniques us recomanem, si no ho heu fet encara, que ens comuniqueu els mitjans d'avís (telèfon mòbil i/o adreça de correu electrònic), a l'adreça http://orgt.cat/notificacions entrant amb identificador digital.

Amb la domiciliació bancària dels rebuts no us n’heu de preocupar més
• Evitareu la possibilitat de recàrrecs per pagar fora de termini.
• Us ho recordarem uns dies abans per correu electrònic i/o SMS

Domicilieu a http://orgt.cat/domiciliacions
Us avisem amb antelació gràcies a les alertes de pagament
El sistema d'alertes és un servei gratuït del qual podeu gaudir si teniu domiciliat algun rebut, preferiblement l'Impost sobre béns immobles. Amb aquest servei rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS uns dies abans que es faci el càrrec del vostre rebut en el compte bancari.
També rebreu alertes d'altres rebuts que no tingueu domiciliats si encara estan pendents de pagar pocs dies abans que finalitzi el període de pagament voluntari.
Us hi podeu apuntar, només per internet, a http://orgt.cat/alertes amb identificador digital. A través del web http://idcatmobil.seu.cat podeu obtenir un identificador digital IdCAT mòbil al moment.

Impostos municipals més habituals

  • IBI (Impost sobre béns immobles). Heu de pagar aquest impost cada any si sou propietari d’un immoble a 1 de gener. En cas de transmissió, el nou propietari l’ha de pagar a partir de l’any següent.
  • IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica). Si sou propietari d’un vehicle donat d’alta (cotxe, moto, tractor...), heu de pagar aquest impost.
  • IIVTNU (Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana). Heu de fer la declaració i pagar l’impost si veneu un pis, un local o un terreny, o bé si n’adquiriu un mitjançant donació o successió. Consulteu si l’Ajuntament ha aprovat alguna bonificació aplicable en cas d’herència i com sol·licitar-la dins del termini establert.
  • IAE (Impost sobre activitats econòmiques). Han de presentar declaració de l’impost totes les entitats que exerceixen una activitat econòmica i han obtingut un import net de la seva xifra de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de l’impost.
  • Altres conceptes. També heu de pagar taxes o preus públics si us beneficieu del domini públic o d’un servei que presti l’Ajuntament (gestió de residus domèstics o comercials, entrada de vehicles, servei de cementiri o altres).

Podeu tenir més informació sobre aquests impostos en aquest mateix web, o bé trucant al telèfon indicat més amunt.

Darrera actualització: 28.02.2019 | 13:00