Concurs d'idees - Projecte Plaça de la República

Dijous, 11 de març de 2021 a les 00:00

Ja està oberta la primera fase del concurs d'idees per la redacció del projecte de la Plaça de la República.

En aquesta primera fase del concurs, tots els tècnics i tècniques competents poden presentar les seves propostes fins al dia 17 de maig.

Les propostes hauran de seguir els criteris establerts en el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques publicat; el podreu trobar a la plataforma de contractació

En la segona fase, es portaran a votació popular cinc propostes com a màxim, prèviament filtrades per un jurat d'experts per  garantir-ne la viabilitat econòmica i el compliment de tots els requisits tècnics.

La consulta es realitzarà durant el mes de juny i en ella hi podran participar tots els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats a Montesquiu. La proposta més votada en serà la guanyadora.

El premi pel tècnic o tècnica guanyadora del concurs, serà la contractació de la redacció del projecte i de la direcció de les obres per un valor de 11.495€ (IVA inclòs)

Més informació

Darrera actualització: 11.03.2021 | 12:35