Càrrega fiscal i IBI

Dilluns, 26 de febrer de 2024

Durant l’any 2023 Montesquiu ha tingut una càrrega fiscal de 274,4€/habitant; inferior a la càrrega que hi va haver l’any 2017 quan va ser de 278,4 €/habitant o del 2018, de 281,5 €/habitant.

Si comparem les dades amb el municipi veí de Sant Quirze de Besora, la càrrega fiscal és de 361,3 €/hab., 87 € més per habitant que a Montesquiu; i si ho comparem amb les mitjanes catalanes, veiem com la càrrega fiscal mitjana a Osona és de 456,8 € per habitant (gairebé el doble que a Montesquiu); la mitjana a la província és de 603,9 i la mitjana a Catalunya és de 600 €/habitant; més del doble que a Montesquiu.

Amb aquestes dades, lligades també a la pèrdua d’indústria dels últims anys que fa que no hi hagi cap empresa que pagui IAE al municipi, i si Montesquiu té menys càrrega fiscal que fa 6 anys tot i la pujada de preus viscuda any a any; significa que l’Ajuntament està perdent poder adquisitiu a mesura que passen els anys i que els diners que es poden destinar a la població són la meitat dels que es destinen en altres municipis.

Per aquest motiu, després de molts anys de no apujar cap impost, ni tan sols l’augment anual de l’IPC, i per no perdre poder adquisitiu i amb l’objectiu de continuar donant el millor servei

públic possible a la ciutadania, es va proposar al Ple municipal una pujada de l’impost de l’IBI passant del 0,81% al 0,91% en immobles urbans i d’un 0,8 a 0,9 en immobles rústics. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de Som Montesquiu, Esquerra Republicana i el regidor no adscrit a cap dels grups i un sol vot en contra de la Candidatura de Progrés de Montesquiu.

Es va aprovar també en el mateix punt, com a mesura no recaptatòria, però per evitar ocupacions i per promocionar l’accés a l’habitatge, un recàrrec del 50% en els immobles buits que portin més de 2 anys deshabitats. L’objectiu del recàrrec és que aquests pisos buits es puguin posar al mercat en els propers anys.

Darrera actualització: 26.02.2024 | 09:11