Aprovaci贸 inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2020

Divendres, 19 de juny de 2020 a les 00:00

馃搼 El ple de l’Ajuntament de Montesquiu va aprovar inicialment el pressupost municipal per l’any 2020 amb els vots a favor dels dos partits de l’equip de govern, Junts per Montesquiu (2) i Som Montesquiu (2) i amb els vots en contra del partit de l’oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya (2)

鉁旓笍El pressupost 2020 està marcat per l’afectació de la covid19 i té una clara línia social amb l’objectiu de posar l’Ajuntament al servei dels nostres veïns i veïnes.

馃挾 En ell hi consten diferents ajudes i bonificacions: 6.314€ per la compra de llibres i llicències escolars, 10.600€ per ajudar als comerços i famílies afectades per la covid, 5.000€ per evitar l'exclusió social en l'accés a les piscines, la reducció d’ingressos per bonificacions en equipaments municipals i la introducció en l'apartat d'ingressos del 20% del superàvit del 2019 per a ajudes socials.

馃搲 El pressupost aprovat, té la voluntat de reduïr despeses municipals respecte el pressupost anterior, tant amb els costos de les empreses externes al municipi com també en les despeses associades als càrrecs polítics: dietes, telefonia, lots de Nadal, elaboració dels butlletins municipals, etc.

馃枼锔 Aquest pressupost s'ha elaborat amb la voluntat que  serveixi com un document de treball del dia a dia municipal i estarà publicat a la web municipal.

馃啎 A partir d'ara se'n publicaran les liquidacions de forma trimestral per conèixer l'estat de comptes real en cada període.

 

ESTAT DE DESPESES

QUADRE RESUM

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ DESPESES

1

Despeses de personal

427.322,00

2

Despeses en béns corrents i serveis

419.056,00

3

Despeses financeres

2.528,00

4

Transferències corrents

70.205,00

6

Inversions reals

3.000,00

9

Passius Financers

18.786,00

TOTAL DESPESES

940.897,00

 

ESTAT D'INGRESSOS

 

QUADRE RESUM

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PREVISIÓ DESPESES

1

Impostos directes

264.153,00

2

Impostos indirectes

6.184,00

3

Taxes i altres ingressos

295.139,00

4

Transferències corrents

367.502,00

5

Ingressos patrimonials

4.919,00

7

Transferències de capital

3.000,00

TOTAL INGRESSOS

940.897,00

 

Darrera actualitzaci贸: 19.06.2020 | 15:41