Ordenança fiscal núm 20 Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Dimecres, 18 de maig de 2022
Darrera actualització: 18.05.2022 | 09:17