1 plaça per tasques de consergeria i vigilància (FINALITZAT)

Dimecres, 12 de febrer de 2020

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques de consergeria i vigilància d’instal·lacions i equipaments municipals, en règim laboral temporal, amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2020 i fins el dia 31 de desembre de 2020.

Procediment de contractació : per raó de màxima urgència.

Tipus de contracte : laboral temporal, a mitja jornada, de dimecres a diumenge. Programa complementari de millora de l’ocupabilitat de la Diputació de Barcelona.

REQUISITS :
a)Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea
b)Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent
c)Carnet de conduir B1.
d)No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
e)Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
f)Experiència en les tasques de consergeria i vigilància d’edificis i instal·lacions.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 13 de febrer de 2020 i fins el dia 28 de febrer de 2020, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores o, per internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Darrera actualització: 9.06.2020 | 23:08