1 plaça laboral temporal per tasques de neteja d'edificis i instal·lacions municipals per substitució de vacant per ILT (FINALITZAT)

Dijous, 8 d'octubre de 2020 a les 00:00

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques de neteja d’edificis i instal·lacions municipals, en règim laboral temporal per substitució de vacant per ILT, amb efectes a partir del dia de la baixa i fins el dia de reincorporació del Personal substituït.

Procediment de contractació : per raó de màxima urgència.

Tipus de contracte : laboral temporal, a jornada complerta de 37,50h, de dilluns a dissabte amb una retribució bruta de 1.228,38 €/bruts mensuals.

Requisits:
a)Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea
b)Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent
c)No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
d)Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
e)Experiència en les tasques de neteja i conservació d’equipaments i instal·lacions públics.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud, document d’identitat, currículum vitae i vida laboral des del dia 08 d’octubre de 2020 i fins el dia 16 d’octubre de 2020, ambdós inclosos, per internet, a través de la pàgina web http://www.montesquiu.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html (a l’apartat de tràmits, instància genèrica) o, presencialment, demanant cita prèvia, a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h a 14h.

Darrera actualització: 20.10.2020 | 14:30