Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva gènesi en el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret.

L’objectiu del Consorci AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes per aconseguir governs oberts, eficients i transparents. Segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la missió del Consorci AOC és, fonamentalment, col·laborar amb l’Administració de la Generalitat, els ens locals i, si s’escau, altres organismes públics, per:

a) Promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació catalans amb la resta d’administracions.

b) Crear i prestar serveis comuns d’administració electrònica.

c) Reutilitzar les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es desenvolupin.

d) Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal del sector públic, així­ com la confidencialitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques.

Mitjançant el Consorci AOC, també es desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d’ús dels mitjans electrònics.

Carrer de Tànger, 98, baixos - 08018 Barcelona - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 932 72 40 00
Lloc web: web.aoc.cat/
Darrera actualització: 10.11.2016 | 17:15