Pla d'acció municipal (PAM) 2023-2030

Dimecres, 25 d’octubre de 2023

El PAM, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2030 és un document estratègic; un instrument de planificació que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants que configuren i configuraran l’acció del govern de Montesquiu per als propers anys.
 

El PAM, presenta una proposta de poble que va més enllà dels3 anys que queden de legislatura, ja que és necessària una previsió a llarg plaç que defineixi les actuacions estratègiques que necessita Montesquiu.

El PAM va estar aprovat pel ple de la corporació el passat 26 de setembre de 2023.

L’aprovació d’aquest PAM, no treu que s’hi pugui fer una revisió a l’inici de la pròxima legislatura per a introduir-hi les noves idees i prioritats que en surtin de les urnes.
Amb aquest document es pretén mostrar de forma clara els compromisos del govern amb la ciutadania i ha de servir com a document de planificació estratègica a l’hora de treballar per aconseguir els objectius.
El PAM 2030 inclou mesures per fer de Montesquiu un poble més pròxim a les persones, una vila de referència en la transparència i la participació ciutadana, amb actuacions de millora i regeneració de l’espai públic, per obtenir un model urbà sostenible al servei de la gent, amb polítiques proactives per dinamitzar l’economia local, i actuacions per a una millor eficiència i governança municipal.
Per això posem un èmfasi especial en treballar per:
• Ser un municipi cohesionat i proper, generador de serveis a les persones, prestant especial atenció als joves i a la gent gran;socialment cohesionat, integrador, generador de valors i respectuós amb la diversitat.
• Ser un municipi equilibrat i sostenible, on les intervencions a l’espai urbà en millorin la funcionalitat i l’estètica, i també solucionin els problemes de mobilitat que té actualment Montesquiu.
• Ser un municipi amb identitat cultural, esportiva i associativa dinamitzadora de l’economia, potenciadora de la cultura i el patrimoni com a element identitari, i de l’esport com a moviment social transmissor de valors, lleure i salut.
• Ser un municipi amb una administració local moderna,accessible i propera a la ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la transparència i en la participació veïnal en diferents actuacions del govern.

GRAU DE COMPLIMENT DEL PAM 2023-2027 (any 2023)

 

Darrera actualització: 26.02.2024 | 09:04