Resum del ple ordinari 14 de desembre de 2021

Dimecres, 15 de desembre de 2021 a les 00:00

 

  1. El primer punt va ser l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, aprovat amb unanimitat.
  2. Al segon punt es va aprovar el compte general de l'any 2020 amb 4 vots a favor i 2 abstencions.
  3. El tercer punt va aprovar la modificació de l'ordenança de la llar d'infants per modificar les condicions en les hores extres d'acollida i en el pagament de les quotes del servei durant tots els mesos de la matrícula. La modificació es va aprovar per unanimitat.
  4. En el quart punt es va aprovar per unanimitat el calendari d'òrgans col·legiats per l'any 2022, modificant les setmanes en que es realitzen les juntes de portaveus.
  5. En el cinquè punt es va aprovar per unanimitat el protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions d'assetjament, en el que es determinen les accions i protocols a seguir en el moment que qualsevol persona treballadora, càrrec electe o usuària de l'Ajuntament patís una agressió sexual dins de l'àmbit laboral de l'Ajuntament.
  6. En el sisè punt es va aprovar la modificació i renovació dels estatuts del consorci del Ter, per l'entrada de nous municipis al consorci i canvi de nom a Consorci Alba Ter.
  7. En el setè punt es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per la recollida de residus, en el qual s'inclou l'aplicació del sistema de recollida porta a porta a Montesquiu a partir de finals d'any 2022 o inicis 2023, depenent de quan es pugui implementar juntament amb altres municipis veïns. El porta a porta es va aprovar amb els vots a favor de Som Montesquiu i Junts per Montesquiu i l'abstenció d'Esquerra Montesquiu.
  8. El vuitè punt va aprovar una moció presentada conjuntament pels tres grups i realitzada per l'associació de Municipis per la Independència en defensa del català a les escoles després de la sentència del TSJC en què elimina la immersió lingüística a les escoles del nostres país.
  9. Com a novè punt, es va presentar per urgència una modificació de crèdit per incorporació de romanent i per majors ingressos. La modificació de crèdit presentava una transferència entre partides de 45.800€, incorporació per majors ingressos de 159.061'39€ i per incorporació de romanent de 69.160€. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Montesquiu i Som Montesquiu i els vots en contra d'Esquerra Montesquiu.

▪️El ple va continuar donant compte dels decrets d’alcaldia i de les juntes de govern i va finalitzar amb l’espai de precs i preguntes.

▪️Es podrà escoltar l'audio complet del ple amb les intervencions de les persones participants a la pàgina web de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 15.12.2021 | 12:48

Imatges