Aigua de consum humà


Es consideren aigües de consum humà:

  • Les subministrades per a beure, cuinar, preparar aliments o altres usos domèstics mitjançant xarxes de distribució o cisternes.
  • Les subministrades per a beure, cuinar, preparar aliments o altres usos higiènics en activitats comercials o públiques: establiments turístics i de lleure, centres d’ensenyament, centres sociosanitaris o penitenciaris, locals públics o establiments de restauració comercial i social.
  •  Les utilitzades en indústries alimentàries per a fins de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substàncies destinats al consum humà i les que s’utilitzen per a la neteja de superfícies objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments.


Les aigües que es destinen al consum humà han de tenir garantida una qualitat que permeti assegurar un nivell alt de protecció de la salut de les persones que les consumeixen.
A Catalunya, es considerarà que l’aigua és apta per al consum quan estigui desinfectada i no tingui cap tipus de microorganisme, paràsit o substància en una concentració que pugui suposar un perill per a la salut humana i quan els resultats analítics:

  • Compleixin els valors establerts en les parts A i D de l’Annex I.
  • Compleixin els valors establerts en la part B1 de l’Annex I o els valors autoritzats/excepcionats pel director general de Salut Pública.
  • Compleixin els valors establerts en la part B2 de l’Annex I, d’acord amb la migració màxima dels productes comercials en contacte amb l’aigua de consum utilitzat, segons les especificacions d’ús del fabricant.
  • Compleixin els valors dels paràmetres addicionals (Taula 1).

En qualsevol cas, l’aigua destinada al consum humà ha de contenir els nivells suficients de clor lliure res¡dual. Els nivells de clor que es consideren mínims són:

  • 0,5 mg/l, a la sortida del tractament de desinfecció
  • 0,2 mg/l, en la xarxa de distribució.

L’interval recomanat de clor lliure residual en la xarxa de distribució és 0,2-0,6 mg/l.

 

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal vigent

Oficina d'atenció ciutadana (OAC)

Plaça de la República, 1-2 - 08585 Montesquiu - Barcelona
Telèfon:938 529 100
Telèfon:938 529 091
Fax: 935 136 027
Adreça electrònica: montesquiu@montesquiu.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9h a 14h.
Dimarts de 16h a 18:30h (excepte de juny a setembre que restarà tancat a la tarda)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 22.11.2016 | 11:38