Federació de Municipis de Catalunya

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) és una associació plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local.

L’FMC, amb l’autonomia que es deriva dels seus estatuts, està integrada en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa. L’FMC té subscrits convenis de col·laboració amb d’altres ens, col·legis professionals i institucions de caràcter divers, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, el Consorci Localret o la Creu Roja, entre d’altres. L’FMC és membre del Patronat Catalunya Món.

L’FMC desplega una part important de la seva activitat en defensa del municipalisme en diferents òrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaca la Comissió de Govern Local de Catalunya. L’FMC està representada en el Consell de Governs Locals de Catalunya, creat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en 2006.

Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 Barcelona - Barcelona (Catalunya)
Fax: 933 107 103
Fax: 933 104 404
Adreça electrònica: fmc@fmc.cat
Lloc web: www.fmc.cat/
Darrera actualització: 10.11.2016 | 17:24