Resum del ple ordinari del dia 02-02-2021

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 00:00

Com a novetat, després de cada un dels plens, es publicarà un resum explicant el resultat de les votacions efectuades i el sentit del vot que cada un dels grups municipals efectua.

La sessió ordinària del Ple Municipal de Montesquiu de febrer, novament es va celebrar a porta tancada al públic i va ser retransmesa en directe per Ràdio Montesquiu.

  1. El primer dels punts, va ser l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, aprovada per unanimitat amb els 7 vots a favor dels representants.
  2. Al segon punt, es va aprovar l’augment de les retribucions del personal públic de l’Ajuntament per l’any 2021. Aquest, ve determinat per l’Estat i és variable cada any; en aquesta ocasió és un  augment d’un 0’9%. La proposta es va aprovar amb els 7 vots a favor.
  3. El tercer punt, va tractar la inclusió de l’ordenança reguladora de gestió de runes, terres i residus derivats de la construcció. L’objectiu és evitar abocaments incontrolats i adequar les ordenances municipals al PROGROC, Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya de l’any 2010.  L'ordenança també va ser aprovada per unanimitat amb 7 vots a favor.
  4. El quart i últim punt de la part resolutiva del ple, va ser una moció entrada pels tres grups municipals conjuntament, per reclamar a les entitats bancàries un servei i atenció adequats als usuaris i usuàries, en especial de la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line o que els hi és difícil utilitzar els caixers automàtics; alhora reclamava el retorn de les persones treballadores acomiadades per a assegurar un servei adequat. La moció era una proposta de l’entitat Unitat Pensionista.cat i es va aprovar amb els 7 vots a favor dels regidors del consistori.

El ple va continuar donant compte dels decrets d’alcaldia, els acords de les juntes de govern i va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes.

Darrera actualització: 05.02.2021 | 09:41