Resum del ple 9 de febrer de 2023

Dijous, 9 de febrer de 2023 a les 00:00

El ple es va realitzar a porta oberta a la sala de plens i va ser retransmès per ràdio Montesquiu i pel canal de YouTube de l'Ajuntament. El ple es va dur a terme en dijous, dia no habitual per la seva realització, després que el dimarts 7 el ple s'ajornés per causes meteorològiques que impossibilitaven d'arribar a alguns representants municipals.

  1. En el primer punt, es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior.
  2. Al segon punt, es va aprovar per unanimitat el mapa de soroll i capacitat acústica del territori.

El document realitzat mitjançant un recurs de la Diputació de Barcelona, analitza els valors acústics de tot el municipi per posteriorment, en el mapa de capacitat acústica, determinar una zonificació amb quatre zones diferenciades segons els usos del sòl i les infraestructures més pròximes. A partir d'aquest moment, aquest mapa serà de valor normatiu per regir en matèria de soroll a Montesquiu

3️⃣ Al tercer punt, es van aprovar l'increment de retribucions pel personal treballador de l'Ajuntament de Montesquiu en aquest exercici 2023, alhora que s'aprovava la renúncia per jubilació del tinent d'alcaldia al sou establert, per la seva jubilació, passant a cobrar per assistències als òrgans col·legiats com la resta de regidors i regidores.

✔️La proposta va ser aprovada amb vots a favor de tots els representants municipals presents.

4️⃣ En el quart punt, es va aprovar el mapa d'accessibilitat de Montesquiu. El pla pretén ser l'instrument que guiï al municipi de forma progressiva cap a un entorn sense barreres; identificant totes les que hi ha actualment a Montesquiu, i creant un inventari de totes les zones adaptades i de les que no ho són, per posteriorment estudiar-ne les solucions i ordenar-les en un pla d'etapes amb pressupost per dur-les a terme progressivament.

✔️El punt es va aprovar per unanimitat.

5️⃣ Aprovació pressupost municipal 2023

El nou pressupost per l'any 2023 es va aprovar amb els dos vots a favor de Som Montesquiu, dos a favor de Junts per Montesquiu i dos vots en contra d'Esquerra Montesquiu.

ℹ️El pressupost té un import d'1.503.162,36 €, la xifra més alta aprovada a Montesquiu en el pressupost municipal i que suposa un augment del 16,8% respecte al de l'any anterior. El capítol d'inversions augmenta un 116% respecte a l'any anterior, gràcies a les nombroses subvencions rebudes durant els últims mesos i que seran efectives al llarg d'aquest any 2023.

✔️Durant el debat, es van repassar les partides més significatives tant d'ingressos com de despeses previstes, enumerant les inversions més importants que es realitzaran aquest any i es va explicar que durant el transcurs d'aquest any 2023, es finalitzarà el crèdit ICO sol·licitat l'any 2012 per la realització dels carrers Nou i Sant Boi, reduint així el deute amb entitats financeres de 657.100 € que hi havia l'any 2012 a 0 € aquest any 2023.

6️⃣ En el sisè punt es va aprovar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats, on es determinen els dies i horaris de tots els òrgans col·legiats als quals han d'assistir les diferents persones regidores de l'Ajuntament.

7️⃣Setè punt, adquisició de nau per la brigada municipal.

ℹ️En aquest punt es va portar a debat municipal, la compra d'un nou magatzem municipal i de local per la brigada municipal.

✔️El local que s'adquirirà és el situat al C/ Sant Boi núm 40, de 374 m2 distribuïts en dues plantes; es valora del local respecte a altres opcions, que té un bon accés, es considera que el preu és ajustat, s'hi permet l'ús al qual es vol destinar i és sensiblement més gran que el magatzem actual (149 m² més).

✔️El preu de compra es valora pels serveis tècnics municipals en 99.480,80 €. El finançament serà un 81% subvencionat aprofitant dues noves subvencions de la Diputació de Barcelona, i els 18.438,85 € restants es pagaran amb fons propis de l'Ajuntament aprovats dins del pressupost municipal 2023.

📌La proposta va ser aprovada amb els vots a favor dels grups de Som Montesquiu i Junts per Montesquiu i els vots en contra d'Esquerra Montesquiu.

▪️El Ple va continuar donant compte dels decrets d'alcaldia i de les juntes de govern i va finalitzar amb l'espai de precs i preguntes.

▪️Podeu visualitzar el vídeo en diferit del ple, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montesquiu.

Darrera actualització: 15.02.2023 | 13:08