Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

Línies de servei:

  • Creació de parcs
  • Manteniment de parcs
  • Creació de jardins
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Antoni Dominguez Portabella (Cap de Brigada)


Unitat responsable:

Regidoria de medi ambient