Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Punt d'informació turística
  • Establiment d'itineraris turístics
  • Establiment de guies turístics

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Tècnica de desenvolupament territorial i ús públic Parc del castell de Montesquiu: Maria Soler


Unitat responsable:

Regidoria de Turisme