Atenció i prevenció de la violència masclista

Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

Línies de servei:

  • Acollida: Informació i orientació laboral, social, familiar o de parella.
  • Assessorament jurídic: Informació, orientació i assessorament jurídic.
  • Atenció psicològica: Per a les dones que són o han estat víctimes de violència masclista o tenen risc de patir-la.
  • Acolliment temporal per a dones en situació de violència: Estada temporal en un allotjament comunitari o individual per a dones soles o amb fills que han de marxar del seu domicili per problemes de violència de gènere.
  • Teleassistència
  • Xarxa local contra la violència masclista i activació del protocol, si és necessari.

Persones destinatàries:

  • Dones que resideixin a qualsevol municipi de la comarca d'Osona.
  • Dones víctimes de violència de gènere que disposin d’ordre d’allunyament o bé es trobin en una situació d’alt risc per aquest motiu

Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Belèn Herrero

Tècnica de polítiques d'igualtat, gènere i LGTBI


Unitat responsable:

Regidoria d'Igualtat.