Atenció ciutadana general

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requerixin realitzar tràmits o altres actuacions.

Línies de servei:

  • Informació general
  • Tramitació

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Helena Castany Paret - Administrativa

Maria Jesús Llinàs Currius - Administrativa

Maria Rosa Vilaplana Penella - TAE i secretària accidental


Unitat responsable:

Secretaria general.