Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei i lectura de comptadors).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent.


Equip tècnic:

  • Documentació: Maria Jesús Llinàs Currius / Helena Castany Paret
  • Manteniment: Antoni Dominguez Portabella / Joan Ramon Martinez Ruiz

Unitat responsable:

Regidoria de Serveis


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.