Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei i lectura de comptadors).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent.


Equip tècnic:

  • Documentació: Maria Jesús Llinàs Currius / Helena Castany Paret
  • Manteniment: Antoni Dominguez Portabella / Joan Ramon Martinez Ruiz

Unitat responsable:

Regidoria de Serveis


Unitats implicades:

Oficina d'atenció al ciutadà.


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Pl. de la República, 1-2 

Telemàticament: http://www.montesquiu.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html

Per correu electrònic: montesquiu@montesquiu.cat

Per correu postal: Pl. de la República, 1-2  - 08585 Montesquiu

Documentació a aportar: Document d'identitat vigent - Contracte de lloguer o escriptura de propietat - Número de domiciliació bancaria.


Darrera actualització: 20.05.2020 | 07:31