Teleassistència

Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant situacions d'emergència.

Línies de servei:

  • Visites domiciliàries de control
  • Unitats mòbils d'actuació immediata
  • Instal·lació i manteniment d'equipaments

Persones destinatàries:

La teleassistència té un enfocament universal però són destinatàries principals les persones grans i/o amb manca d'autonomia personal, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o fragilitat.

El servei s'adreça a la població en general, però principalment es prioritzen persones amb les següents característiques:

  • Ser major de 80 anys
  • Patir malalties cròniques
  • Viure sol i/o tenir manca de xarxa social i/o familiar
  • Tenir dificultats de mobilitat i/o risc de patir caigudes freqüents

Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Treballadora social: Susanna Comas i Albert

scomasa@cssosona.cat

 

 


Unitat responsable:

Regidoria de serveis


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Cal demanar cita prèvia per realitzar una visita presencial amb la treballadora socials

Presencialment: Pl. Emili Juncadella, 1-2 

Telemàticament: http://www.montesquiu.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/cita-amb-carrec-electe-o-tecnic-municipal.html

Per telèfon: 938 529 100

Per correu electrònic: scomasa@cssosona.cat

Per correu postal: Pl. Emili Juncadella, 1-2 - 08585 Montesquiu


Oficina de Serveis Socials

Plaça de la República, 1-2 1r pis - 08585 Montesquiu - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 529 100
Fax: 935 136 027
Darrera actualització: 27.07.2018 | 11:47