Ordenança fiscal núm 9 Ocupació terrenys mercaderies, material construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions.

Dimecres, 18 de maig de 2022
Darrera actualització: 18.05.2022 | 08:45