Ordenança fiscal núm 7 Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Dimecres, 18 de maig de 2022
Darrera actualització: 18.05.2022 | 08:42