1 plaça laboral temporal per tasques d’agent cívic/a i suport a la brigada (FINALITZAT)

Dilluns, 27 de març de 2023

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques d’agent cívic i suport a la brigada, amb efectes a partir del 17 d’abril de 2023 i fins el dia 31 de desembre de 2023.

Dades de la contractació :

Tipus de contracte : laboral temporal, per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral.

Jornada: parcial (30h/setmana). En horari de matí, tarda o cap de setmana. En tot cas es tindrà en compte les necessitats a cobrir i es respectaran els descansos que marca la normativa.

Retribució : 958,72€ bruts/mes.

 

REQUISITS :

  1. Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea
  2. Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent
  3. Carnet de conduir B.
  4. No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
  5. Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
  6. Experiència en les tasques de la convocatòria.
  7. No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), i estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persona demandant d’ocupació.
  8. Nivell de català A2 bàsic

 

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 27 de març de 2023 i fins el dia 8 d’abril de 2023, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores o, per internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

 

Darrera actualització: 14.04.2023 | 15:07