Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió

Dijous, 23 de desembre de 2021

El passat 14 de desembre de 2021, el ple de l'Ajuntament de Montesquiu va aprovar per unanimitat, el Protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de l'Ajuntament de Montesquiu.

L’Ajuntament de Montesquiu vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i res­pectuós per a totes les persones.

Totes les persones vinculades a l’Ajuntament de Montesquiu independentment del seu sexe, gènere, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere tenen el dret que es respecti la seva dignitat i tenen l’obligació de tractar amb respecte totes les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (càrrecs electes, companys i companyes, persones usuàries, proveïdors i proveïdores, personal d’empreses externes, col·laboradors i col·laboradores externes, personal en pràctiques, persones usuàries, etc.).

D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament de Montesquiu declara que l’assetja­ment sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere NO seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, no han de ser ignorats i seran sancionats amb contundència.

Per aconseguir aquest propòsit l’Ajuntament de Montesquiu DEMANA que cada una de les persones vinculades d’alguna o altra manera a l’organització i, especialment, aquelles amb autoritat sobre altres, assumeixin les seves responsabilitats:

  • Evitant aquelles accions, comportaments o actituds d’índole sexu­al, amb connotacions sexuals, o que es fan per raó del sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere d’una persona, que són o puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per a algú.
  • Actuant de forma adequada i solidària davant de les persones que pateixen aquests comportaments, d’acord amb les orientacions que s’estableixen en aquest Protocol: no ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o s’agreugin, posant-los en coneixement, demanant suport a les persones adequades, i donant suport a aquelles persones que els puguin estar patint.

L’Ajuntament de Montesquiu es COMPROMET a:

  • Posar en marxa mesures de sensibilització per tal de prevenir les conductes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, i desplegar instruments per a la seva detecció.
  • Difondre aquest Protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació adreçades a tot el personal treballador i, en especial, càrrecs electes i equip directiu, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema, i millorar el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.
  • Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes situacions, una relació de persones amb la formació i aptituds necessàries per a aquesta funció.
  • Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins  i fora de l’organització.
  • Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti queixa o denúncia interna o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés d’abordatge.
Darrera actualització: 23.12.2021 | 14:26