Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2019-2023)

Dimarts, 8 d’octubre de 2019

En el darrer ple ordinari, del passat 3 d’octubre de 2019, es va aprovar el primer Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Montesquiu 2019-2023, un document elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Aquest Pla Intern d‘Igualtat pretén dotar l’Ajuntament de Montesquiu d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal.

El document, que es va presentar a tot el personal de l’ajuntament el passat 17 de setembre, s’estructura en diversos apartats. Es presenta els objectius generals i específics del Pla Intern d’Igualtat, s’exposa la normativa legal existent i es descriu la metodologia utilitzada al llarg de tot el procés de treball.

Seguidament es detalla la Diagnosi de Gènere, una anàlisi exhaustiva de les característiques de l’organització en relació al principi d’igualtat entre dones i homes, a partir del qual, s’ha pogut dissenyar un Pla d’acció que defineix les mesures que s’han de dur a terme a l’Ajuntament de Montesquiu, amb l’objectiu d’atendre als punts forts i punts a millorar resultants de la Diagnosi de Gènere.

Concretament s’ha estructurat amb 19 accions planificades al llarg dels propers quatre anys,  que es portaran a terme d’acord amb el calendari d’execució, basant-se en la priorització i la disposició de recursos per implementar-les, i els indicadors per fer-ne un seguiment i avaluació per part de la Comissió d’Igualtat.

Darrera actualització: 8.10.2019 | 12:47