Pla d'acció municipal (PAM) 2020-2027

Dilluns, 1 de juny de 2020

El PAM, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2027 (PAM) és un document estratègic; un instrument de planificació que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les
accions més rellevants que configuren i configuraran l’acció del govern de Montesquiu per als propers 7 anys.

El PAM, presenta una proposta de poble que va més enllà dels 3 anys que queden de legislatura, ja que és necessària una previsió a llarg plaç que defineixi les actuacions estratègiques que necessita Montesquiu.

L’aprovació d’aquest PAM, no treu que s’hi pugui fer una revisió a l’inici de la pròxima legislatura per a introduir-hi les noves idees i prioritats que en surtin de les urnes.

És la primera vegada que el govern municipal de Montesquiu elabora un Pla d’Actuació Municipal per concretar les accions que es duran a terme des de l’Ajuntament en els propers anys.

Amb aquest document es pretén mostrar de forma clara els compromisos del govern amb la ciutadania i ha de servir com a document de planificació estratègica a l’hora de treballar per
aconseguir els objectius.

El PAM 2020-2027 inclou mesures per fer de Montesquiu un poble més pròxim a les persones, una vila de referència en la transparència i la participació ciutadana, amb actuacions de
millora i regeneració de l’espai públic, per obtenir un model urbà sostenible al servei de la gent, amb polítiques proactives per dinamitzar l’economia local, i actuacions per a una millor
eficiència i governança municipal.

Per això posem un èmfasi especial en treballar per:

  • Ser un municipi cohesionat i proper, generador de serveis a les persones, prestant especial atenció als joves i a la gent gran; socialment cohesionat, integrador, generador de valors i respectuós amb la diversitat.
  • Ser un municipi equilibrat i sostenible, on les intervencions a l’espai urbà en millorin la funcionalitat i l’estètica, i també solucionin els problemes de mobilitat que té actualment Montesquiu.
  • Ser un municipi amb identitat cultural, esportiva i associativa dinamitzadora de l’economia, potenciadora de la cultura i el patrimoni com a element identitari, i de l’esport com a moviment social transmissor de valors, lleure i salut.
  • Ser un municipi amb una administració local moderna, accessible i propera a la ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la transparència i en la participació veïnal en diferents actuacions del govern.

GRAU DE COMPLIMENT DEL PAM 2020-2027 (any 2022)

Descarrega l'arxiu en format reutilitzable aquí

GRAU DE COMPLIMENT DEL PAM 2020-2027 (any 2021)

 

GRAU DE COMPLIMENT DEL PAM 2020-2027 (any 2020)

Execució del PAMUna de les primeres accions que va dur a terme el nou govern de Montesquiu en el 2020, va ser presentar al Ple, el Pla d'Actuació Municipal (PAM), que contenia fins a 203 accions a desenvolupar durant els pròxims 7 anys, ja que l'acord de govern entre els dos partits es realitzava fins a l'any 2027.
El PAM és un instrument de planificació que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les accions més rellevants que configuren l'acció del govern.
Aquest document també és un compromís amb la ciutadania perquè aquesta pugui valorar de forma objectiva el treball del govern segons l'obtenció o no dels objectius previstos a l'inici del mandat.
Un any després, es publica el seu grau de compliment.

Execució del PAM per eixos

Darrera actualització: 1.02.2023 | 14:00