Primera baixada d’andròmines de Montesquiu a la Festa Major d'Estiu 2024

Dimarts, 30 d’abril de 2024

Participants:

Totes les edats. Grups fins a 5 persones. Menors de 12 anys, acompanyats d'un adult. De 12 a 18 anys, amb autorització dels pares o tutors legals.

Característiques de les andròmines:

  • Ha de ser de fabricació pròpia

  • Ha de tenir com a mínim 3 rodes

  • Sense motor, les úniques forces que poden empènyer l'andròmina és el pes i els concursants

  • Ha de disposar de direcció i frens

 

Bases de les inscripcions i normativa de fabricació de la primera baixada d’andròmines de Montesquiu

BASES DE LES INSCRIPCIONS

Hi podrà participar tothom, les andròmines poden estar tripulades per una o diverses persones fins a un màxim de 5 per grup.

1. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult a l'andròmina durant la baixada.

2. De 12 a 18 anys només hi podran participar amb l'autorització dels pares o tutors legals.

3. Els majors de 18 anys han de portar algun document oficial, com ara DNI, carnet de conduir, etc.

4. Es podrà fer la inscripció fins dues setmanes abans de la baixada.

5. Les dades i documents necessaris per fer la inscripció són:

  • Fitxa d'inscripció signada
  • Nom, cognoms i data de naixement de cada participant
  • Telèfon i adreça electrònica de contacte
  • Nom d'identificació de l'andròmina
  • Autorització signada en cas de ser menor de 18 anys

6. Característiques de les andròmines:

• L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia.

• S'aconsella que les andròmines facin soroll per fer la baixada més espectacular.

• No està permès participar amb un vehicle adquirit en un establiment, com ara karts, quads, remolcs o patinets.

• Les úniques forces que poden empènyer l'andròmina són el pes i els concursants.

• L'andròmina ha de tenir com a mínim 3 rodes, massisses o pneumàtiques.

• És obligatori que l'andròmina disposi d'una direcció i d'uns frens.

• S'ha de preveure un espai per a la col·locació del dorsal de l’equip concursant

• Cada andròmina haurà de tenir un nom propi, no ofensiu ni discriminatori per cap col·lectiu.

•No es permetrà realitzar els descensos o baixades amb animals.

• L'estructura de l'andròmina ha de ser adequada, de manera que no en sobresurtin els elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, vidres, objectes punxants i que tallin, etc.) que puguin perjudicar els espectadors o els

mateixos participants.

• Les andròmines seran examinades per comprovar que compleixen els requisits. En cas contrari, no se´n permetrà la participació.

7. Normes de conducta i recorregut:

• Durant el recorregut no es podran fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat dels altres participants ni la del públic.

• Els pilots i copilots obeiran i seguiran les instruccions de l´organització.

• En tot el recorregut hi haurà proteccions a les zones més conflictives o perilloses.

• És obligatori l'ús de casc, pantalons i samarreta llarga i es recomana l'ús de guants, genolleres i colzeres.

• L'activitat disposarà d'ambulància.

• Els participants han de signar un document a l'hora d'inscriure´s en el qual declaren que la seva participació és voluntària i sota la seva responsabilitat i exclouen l´organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

• Els recorregut exacte, dia i hora de l’activitat serà decidit per l’organització i informat a través de les xarxes socials i per correu a les persones inscrites setmanes abans de l’activitat, dins d’uns dels dies de la festa major d’estiu de Montesquiu (19, 20 i 21 de juliol de 2024)

• El recorregut serà cronometrat per l’organització

• El cronometratge serà vàlid en el moment que tots els membres del grup i l’andròmina creuin la línia d’arribada

• No hi ha quota d’inscripció

• L’ordre de sortida dels participants es realitzarà per sorteig

8. Premis:

• Es premiarà a l’Andròmina més ràpida amb 100

• Es premiarà a l’Andròmina més original i divertida amb 100

L'organització es reserva el dret de modificar les bases segons la necessitat de la cursa

Darrera actualització: 3.05.2024 | 08:52