Licitació plaques fotovoltaiques rehabilitació centre obrer recretatiu

Dimecres, 19 d'octubre de 2022 a les 00:00

LICITACIÓ OBERTA PER LA REHABILITACIÓ DEL CENTRE OBRER RECREATIU LOT2) Instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L'objecte del contracte és l'execució de les obres del Lot2 del projecte de rehabilitació del Centre Obrer Recreatiu, pel qual s'instal·laran les plaques fotovoltaiques del nou teatre per valor de 26.865,04€ IVA inclòs.

La instal·lació comptarà amb 60 panells fotovoltaics i una potència nominal de 25kW, mitjançant la qual es subministrarà energia elèctrica al nou teatre del centre obrer i a la resta d'equipaments públics situats a la plaça de la República.

Aquesta, és només la primera fase, dins del procés de construcció del nou teatre; en els propers mesos, es preveu que surti a licitació el lot1 del projecte del teatre, que inclou l'obra de rehabilitació de l'edifici per valor de 281.288,10€ (IVA inclòs)

Aquesta licitació té caràcter electrònic i els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini de presentació d'ofertes serà el 07/11/22.

Informació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=109827599

 

Darrera actualització: 19.10.2022 | 14:49