Licitació d'obres de remodelació de la Plaça de la República i els seus accessos.

Dimarts, 15 de març de 2022 a les 00:00

La forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert i simplificat, en el que podran presentar oferta les empreses amb classificació empresarial: Grup A - Subgrup 2 - Concepte Explanacions Grup B - Subgrup 4 - Concepte Metàl·liques Grup G - Subgrup 6 - Concepte Sense qualificació específica Grup K - Subgrup 6 - Concepte Jardineria i plantació.

El termini per presentar les ofertes és fins el dia 3 d'abril a través del sobre digital de la plataforma de contractació pública 

Pots consultar tota la documentació aquí.

L'objecte del contracte és l'execució de les obres del projecte de remodelació de la Plaça de la República i els seus accessos.

L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat utilitzant el criteri d'adjudicació de la millor relació qualitat-preu i altres criteris avaluables automàticament, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula desena.

El Pressupost d'Execució Material és de 121.190,10€, el pressupost base de licitació és de 144.216,22€ sense IVA i el pressupost d’execució per contracte és de 174.501,63€ (IVA inclòs).

L'inici del termini d'execució del contracte començarà el dia de la realització de la comprovació del replanteig, que es durà a terme dins dels cinc dies hàbils des la seva formalització i serà de 4 mesos.

Aquesta licitació té caràcter electrònic i els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 14:51