La nova passera, una realitat.

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 00:00

Reunions i gestions realitzades

Des de l'última reunió realitzada amb la Diputació el passat mes de Novembre, en què el Departament d'Infraestructures viàries va comunicar que no en finançarien l'obra i que s'havia de buscar finançament al departament de Parcs de la mateixa Diputació; des de l'Ajuntament s'ha estat fent una feina intensa amb moltes reunions i gestions per poder revertir la situació al més aviat possible i poder aconseguir que tots els veïns i veïnes en puguem gaudir.

Des de l'alcaldia es va dur a terme la gestió directa amb el diputat adjunt de parcs naturals per aconseguir-ne el finançament i des de la regidoria d'obres es va estar en contacte amb l'oficina tècnica de planificació de la Diputació, per exposar el tipus de passera necessària i plantejar possibles alternatives que permetessin el compliment de l'estricta normativa actual de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Finalment, després de converses i gestions, el passat 19 de gener, es va realitzar una reunió presencial sobre el terreny, encapçalada pel cap de l'oficina tècnica de planificació i actuació en infraestructures de la Diputació, juntament amb una altra responsable tècnica de la mateixa oficina i el redactor del projecte de la nova passera. En la mateixa reunió també hi van ser presents el director del Parc del Castell de Montesquiu, l'alcalde i el regidor d'obres de l'Ajuntament.

En aquesta reunió, es va explicar que l'estudi d'alternatives que estaven redactant fins a la data, ja estava finalitzat i que en ell es descartava una passera inundable pels mals resultats que aquestes han donat als municipis que s'han realitzat i apostaven tal com se'ls hi va demanar des de l'Ajuntament, per la construcció d'un pont similar al que hi havia en el mateix emplaçament.

Aquesta reconstrucció del pont, estava pendent del vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja que les condicions que es demanen per a ponts de nova construcció són molt més estrictes que les que es poden dur a terme a Montesquiu.

Els principals obstacles estaven en la comunicació de dues zones inundables (dins de la T-10), fet que significava que el pont s'hauria d'aixecar uns 3m per sobre de l'anterior pont i que el pont no constés amb cap pilar al mig del riu per no fer d'obstacle al pas de l'aigua. Aquests dos requeriments eren difícils de complir tècnicament i econòmicament; per la llargada de 72'5m entre extrems del pont, per l'impacte elevat que podrien causar a l'entorn natural al qual vivim i pels inconvenients que causarien a les persones usuàries per haver de salvar un desnivell de 3m a cada un dels dos extrems del pont.

El dia 30 de desembre es va dur a terme una reunió on l'ACA va accedir a flexibilitzar les mesures sol·licitades, tractant el pont com a una reconstrucció i permetent que es pugui construir sempre que millori les condicions del pas de l'aigua respecte a les que tenia l'antiga passera derruïda.

Aquesta bona notícia va permetre a la Diputació contractar la redacció del projecte després que des de la gerència s'aprovés la seva construcció atenent així les peticions de l'Ajuntament.

El projecte

El projecte en curs, es preveu com a una intervenció que millori les condicions anteriors del pont. Es preveu l'aixecament del pont 0'5m respecte a la cota anterior i la reducció dels cinc pilars que hi havia a dos o tres com a màxim.

L'estructura, es preveu amb una fonamentació per pilotatges, que aprofundiran sota la roca desenes de metres per garantir més estabilitat que els antics fonaments en superfície i amb elements més aerodinàmics per permetre el pas de l'aigua amb més facilitat.

Funcionalment, en destacarà la seva amplada, que serà més del doble de l'anterior, (aproximadament de 2'5m) per facilitar el pas en els dos sentits, de persones amb mobilitat reduïda, bicis i maquinària dels usuaris dels horts tots alhora. Aquesta major amplada farà que estructuralment tingui més inèrcia i es preveu que pugui suportar avingudes d'aigua que sobrepassin pel damunt del pont.

Terminis

El projecte ja s'està realitzant, en les pròximes setmanes, els topògrafs i geòlegs ja començaran a fer la feina de camp i els sondatges necessaris, per poder finalitzar el projecte i durant la pròxima primavera (4 mesos aproximadament).

Un cop finalitzat, s'iniciarà la licitació per contractar l'execució de les obres; els terminis exactes de la qual seran informats a l'Ajuntament quan Diputació presenti el projecte definitiu. En aquest moment incial, la previsió és que les obres es puguin començar a inicis de l'any vinent, ja que el procés de licitació pot tardar fins a uns 8-10 mesos.


És cert que han passat més de dos anys i el pont continua derruït, a tots i totes ens agradaria poder-lo gaudir més aviat del que es preveu; però la realitat sovint no és la que un desitja si no la que els temps imposen. Tres mesos enrere, no estava clar ni el seu finançament ni la seva construcció; avui, però, podem anar més enllà de paraules o promeses, tenim fets objectius, documents i projectes que evidencien que el procés s'ha iniciat i que n'asseguren la seva construcció.

Des de l'Ajuntament, estem molt contents de poder veure que les peticions i necessitats veïnals poden ser respostes, i que les demandes i gestions realitzades des del consistori han donat el seu fruit, deixant enrere la construcció del pas inundable que temps enrere s'havia plantejat. La reconstrucció es durà a terme i els veïns i veïnes podrem tornar a gaudir de la connexió amb el Parc del Castell que tant necessitem i que tanta enyorança ens provoca.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 14:50