La Diputació de Barcelona aprova inicialment el projecte constructiu de la “Nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter"

Dissabte, 12 de novembre de 2022

El projecte constructiu de la “Nova passarel·la de vianants sobre el riu Ter, a Montesquiu” te un pressupost d’execució de 1.144.149,84 EUR IVA inclòs.

El projecte està actualment en exposició pública per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Montesquiu i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona.

Recentment es va fer una reunió amb representants de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona per perfilar el conveni entre les dues parts i que serà aprovat pròximament pel ple municipal.

La despesa de les obres està aprovada i serà assumida íntegrament per la Diputació de Barcelona amb càrrec a l'aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 de l'any 2023 i 2024.

Els tràmits de la licitació de les obres per designar l'empresa constructora ja està iniciada i es finalitzarà en uns 5 o 6 mesos; posteriorment es començaran les obres de construcció previstes a mitjans de l'any 2023.

Darrera actualització: 15.11.2022 | 14:12