Aprovat el Pla local de joventut de Montesquiu 2021-2024

Dilluns, 14 de febrer de 2022 a les 00:00

El ple del passat 2 de febrer de 2022 va aprovar per unanimitat el Pla local de Joventut, que serà vigent fins a l'any 2024 i que preveu diferents accions i propostes per treballar amb els i les joves del nostre municipi.

Aquest pla va ser elaborat per la tècnica de Joventut de l'Ajuntament amb la col·laboració i participació de les mateixes persones joves del municipi. 

L’Ajuntament de Montesquiu, a través de la Regidoria de Joventut, volem impulsar el projecte que teniu a les vostres mans el nou Pla Local de Joventut del nostre municipi Aquest document, que ja és una realitat, es concep com una oportunitat per analitzar les necessitats que té la població jove i donar resposta definint un nou marc d’actuació pels pròxims quatre anys El procés d’elaboració d’aquest Pla s’hi ha volgut implicar tota l’organització municipal, agents socials i el mateix col·lectiu joves per a vetllar així l’opinió de tothom i la seva corresponsabilització Sabem que la joventut és una etapa transcendental de la vida, que està plena de dubtes i reptes Per aquest motiu ens volem apropar als i les joves del municipi per aportar tot allò que necessitin i acompanyar los en les transicions cap a la vida adulta Així doncs, com a membres del Consistori, tenim la responsabilitat d’atendre a totes les persones joves de Montesquiu i prendre part activa en les diverses vessants de la seva vida Gràcies a aquest document s’han pogut planificar un seguit d’actuacions que es realitzaran durant la vigència d'aquest i que faran de marc per a continuar amb les polítiques de joventut a Montesquiu.

 

Què és el pla local de joventut?

El Pla Local de Joventut de Montesquiu és el principal instrument del qual disposa la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Montesquiu per a dur a terme la planificació estratègica de les polítiques de joventut en el municipi amb la missió o intenció de transformar la realitat actual per una més desitjable, tenint en compte els recursos disponibles i la priorització de les problemàtiques actuals. Amb aquesta planificació estratègica es volen definir polítiques que permetin pensar en una intervenció adreçada a donar resposta a les necessitats existents de la diversitat de les persones joves del municipi.  El camí dibuixat i resultant d’aquest document parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil del territori i les polítiques de joventut locals que es prioritzen en l’intent de donar resposta a les necessitats i voluntats detectades a través de respostes estratègiques.

La seva elaboració ha estat un procés participatiu de reflexió, diagnosi i anàlisi que vol recollir allò que tenim i allà on volem anar. La percepció de la realitat dels joves, els seus interessos i necessitats són claus a l’hora d’identificar els punts febles actuals i aplicar accions innovadores per resoldre les mancances detectades Per això, el Pla Local de Joventut és el camí estratègic per fer front als reptes actuals que mirin al futur amb projectes, programes i actuacions a llarg, mig i curt termini, amb el sistema d’avaluació corresponent per garantir un procés continu i d’adequació i millora constant.

En conclusió, es considera fonamental la creació d’un document marc que guiï i orienti aquestes actuacions locals de manera coordinada i transversal aprofitant els recursos existents al territori, entenent que tenen una finalitat comuna En aquest sentit, el present pla s’ha creat amb la intenció de facilitar el desenvolupament de les polítiques de joventut locals, de manera integral i adaptades a la realitat de Montesquiu, sempre tenint en compte el territori proper i la seva idiosincràsia, la Vall del Ges, el Bisaura Orís, però també els adjacents com el Ripollès, la Garrotxa i el Lluçanès Tot i tenir el Pla Mancomunat d’Orís i el Bisaura 2016 2020 fins l’actualitat, la manca d’antecedents propers en el temps a nivell local permet intentar crear un enfoc fora de l’establert i predeterminat, realista i útil però utilitzant la creativitat, la mirada oberta

Darrera actualització: 30.03.2022 | 14:54