1a edició dels pressupostos participatius (any 2022)

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 00:00

Què faries amb 15.000€ per invertir a Montesquiu?

Proposa les teves idees! Ara és el moment que es facin realitat.

Què són els pressupostos participatius?

Són un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia directa i plenament participativa, ja que totes les propostes sorgeixen dels veïns i veïnes de Montesquiu.

Objectius?

Implicar a la ciutadania en la presa de decisions del municipi, fomentar la participació directa, millorar la transparència i detectar necessitats i prioritats al municipi. Es podran presentar propostes amb idees que siguin considerades inversions; és a dir, tot allò que l’Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.

Qui pot presentar propostes i votar?

Podran presentar propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a Montesquiu que hagin complert els 16 anys abans de la data d’inici del període de presentació de propostes, així com les entitats o associacions inscrites al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Montesquiu

 

Fase 1: Presentació de propostes (fins el dia 13 de març)

Tens idees per millorar Montesquiu i t'agradaria proposar-les?

Envia les teves propostes! Ho pots fer de tres maneres:

Qui pot presentar propostes?

Qualsevol persona empadronada a Montesquiu i major de 16 anys, així com també les associacions inscrites al registre municipal d'entitats.

Quins requisits han de complir les propostes?

  • Ser considerada una inversió i donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai o equipament públic.

  • Ser d'interès general, col·lectiu o comunitari, que sigui inclusiva i respectuosa amb els drets humans.

  • Ser realitzable tècnicament i que no tingui un cost superior als 15.000€.

  • No contradir els diferents plans aprovats i que no estigui prevista en el pressupost municipal.

  • Que la seva realització no comporti un perjudici per cap col·lectiu, associació o activitat municipal.

 

Fase 2: Validació de propostes recollides (Del 14 de març a l'1 d'abril)

Totes les propostes rebudes seran valorades per tal de comprovar si les actuacions compleixen els requisits establerts així com siguin viables tècnica, econòmica i jurídicament. Amb aquesta finalitat, es preveu la implicació de les regidories competents segons les matèries objecte de proposta.

Un cop valorades, s'informaran a la població i passaran a la següent fase.

 

Fase 3: Votació propostes finalistes (Del 8 al 24 d'abril)

Es duran a votació popular totes les propostes que compleixin els requisits.

El sistema de votació es realitzarà a través de la plataforma digital de participació, l'app de l'Ajuntament de Montesquiu i, per facilitar al màxim la participació, les persones que no tinguin accés a eines informàtiques podran votar presencialment a les oficines municipals.

Podran votar les persones empadronades a Montesquiu, majors de 16 anys i amb un màxim de 3 propostes per persones.

 

Fase 3.1. Publicació dels resultats (Del 8 al 24 d'abril)

Finalitzada la votació i fet el recompte es faran públics els resultats.

 

Fase 4: Execució i seguiment

S'executarà la proposta o propostes més votades fins a esgotar el pressupost previst.

L'execució d'aquesta proposta o propostes passarà a ser responsabilitat directa de l'equip de govern de l'Ajuntament.

MÉS INFORMACIÓ

Darrera actualització: 23.02.2022 | 12:11