Llicència d'obra menor

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació.

Més informació

Quin cost té:

Segons ordenances municipals

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada

Cal aportar:

  • Pressupost de l'obra

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

Darrera actualització: 10.05.2018 | 18:16