PAM - Pla d'acció municipal 2020- 2027

El PAM, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2027 és un document estratègic; un instrument de planificació que defineix quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les
accions més rellevants que configuren i configuraran l’acció del govern de Montesquiu per als propers 7 anys.

El PAM, presenta una proposta de poble que va més enllà dels 3 anys que queden de legislatura, ja que és necessària una previsió a llarg plaç que defineixi les actuacions estratègiques que necessita Montesquiu.

L’aprovació d’aquest PAM, no treu que s’hi pugui fer una revisió a l’inici de la pròxima legislatura per a introduir-hi les noves idees i prioritats que en surtin de les urnes.

És la primera vegada que el govern municipal de Montesquiu elabora un Pla d’Actuació Municipal per concretar les accions que es duran a terme des de l’Ajuntament en els propers anys.

Amb aquest document es pretén mostrar de forma clara els compromisos del govern amb la ciutadania i ha de servir com a document de planificació estratègica a l’hora de treballar per
aconseguir els objectius.

El PAM 2020-2027 inclou mesures per fer de Montesquiu un poble més pròxim a les persones, una vila de referència en la transparència i la participació ciutadana, amb actuacions de
millora i regeneració de l’espai públic, per obtenir un model urbà sostenible al servei de la gent, amb polítiques proactives per dinamitzar l’economia local, i actuacions per a una millor
eficiència i governança municipal.

Per això posem un èmfasi especial en treballar per:

  • Ser un municipi cohesionat i proper, generador de serveis a les persones, prestant especial atenció als joves i a la gent gran; socialment cohesionat, integrador, generador de valors i respectuós amb la diversitat.
  • Ser un municipi equilibrat i sostenible, on les intervencions a l’espai urbà en millorin la funcionalitat i l’estètica, i també solucionin els problemes de mobilitat que té actualment Montesquiu.
  • Ser un municipi amb identitat cultural, esportiva i associativa dinamitzadora de l’economia, potenciadora de la cultura i el patrimoni com a element identitari, i de l’esport com a moviment social transmissor de valors, lleure i salut.
  • Ser un municipi amb una administració local moderna, accessible i propera a la ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la transparència i en la participació veïnal en diferents actuacions del govern.
Darrera actualització: 03.06.2020 | 15:50
Darrera actualització: 03.06.2020 | 15:50