Organització municipal

Organització municipal

 1.  Alcaldia

 2. Regidories

 3. Junta de Govern Local

 4. Ple municipal

 5. Comissions Informatives

 6. Junta de Portaveus

 7.  Comissió Especial de Comptes


1. Alcaldia

Alcaldia

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023) (SM- Amunt)

Primer Tinent/a d’Alcalde/ssa

 • Carles Colomo Espona (2020-2021) (SM- Amunt) 
 • Jaume Romeu i Cruells( 2022-2023) (JxCat -JUNTS)

Segon Tinent/a d’Alcalde/ssa

 • Frederic Trapé i Bartés (2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Carles Colomo Espona (2022-2023) (SM- Amunt)
 

2. Regidories

Jaume Romeu i Cruells

 • Alcaldia, Hisenda, Personal (2020-2021)
 • 1a Tinença alcaldia (2022-2023)
 • Regidoria de Turisme i Benestar Social
 • Comparteix la regidoria d’Indústria amb Frederic Trapé.
 • Comparteix la regidoria de Gent gran i la d’Esports amb Núria Soler.
 • Comparteix la regidoria de Festes i d’Obres i serveis amb Carles Colomo.

Carles Colomo i Espona

 • 1a. Tinença d’Alcaldia (2020-2021)
 • 2a Tinença alcaldia (2022-2023)
 • Regidoria d'Urbanisme i mobilitat, Habitatge i patrimoni, Medi ambient i Participació ciutadana i transparència
 • Comparteix la regidoria de Festes i Obres i serveis amb Jaume Romeu.

Frederic Trapé i Farrés

 • 2a. Tinença d’Alcaldia (2020-2021)
 • Regidoria de Comerç.
 • Comparteix la regidoria d’Indústria amb Jaume Romeu.
 • Comparteix la regidoria de Joventut, Cultura i Memòria història amb Núria Soler.

Núria Soler i Sucarrat

 • Alcaldia, hisenda i personal (2022-2023)
 • Regidoria d’Educació i Igualtat.
 • Comparteix la regidoria de Gent gran i la d’Esports amb Jaume Romeu.
 • Comparteix la regidoria de Joventut, Cultura i Memòria històrica amb Frederic Trapé.
 

3. Junta de Govern Local

Presidència

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023)

Regidors/es amb veu i vot

 • Carles Colomo Espona i Frederic Trapé i Bartés (2020-2021)
 • Jaume Romeu i Cruells i Carles Colomo Espona (2022-2023)

Regidors/es sense vot

 • Núria Soler Sucarrat (2020-2021)
 • Frederic Trapé i Bartés (2022-2023)
 

4. Ple municipal

Presidència

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023) (SM- Amunt)

Regidors/es

 • Núria Soler i Sucarrat (2020-2021) (SM- Amunt)
 • Jaume Romeu i Cruells (2022-2023) (JxCat -JUNTS)
 • Frederic Trapé i Farrés (JxCat -JUNTS)
 • Carles Colomo Espona  (SM- Amunt)
 • Sònia Muñoz i Culubret (ERC-AM)
 • Albert Soler i Freixer (ERC-AM)
 • Xavier Gallart i Costa (ERC-AM)
 

5. Comissions informatives

Presidència

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023) (SM- Amunt)

Regidors/es

 • Núria Soler i Sucarrat (2020-2021) (SM- Amunt)
 • Jaume Romeu i Cruells (2022-2023) (JxCat -JUNTS)
 • Frederic Trapé i Farrés (JxCat -JUNTS)
 • Carles Colomo Espona  (SM- Amunt)
 • Sònia Muñoz i Culubret (ERC-AM)
 • Albert Soler i Freixer (ERC-AM)
 • Xavier Gallart i Costa (ERC-AM)
 

6. Junta de Portaveus

Presidència

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023) (SM- Amunt)

Regidors/es

 • Núria Soler i Sucarrat (2020-2021) (SM- Amunt)
 • Jaume Romeu i Cruells (2022-2023) (JxCat -JUNTS)
 • Sònia Muñoz i Culubret (ERC-AM)
 

7. Comissió especial de comptes

Presidència

 • Jaume Romeu i Cruells( 2020-2021) (JxCat -JUNTS)
 • Núria Soler i Sucarrat (2022-2023) (SM- Amunt)

Regidors/es

 • Núria Soler i Sucarrat (2020-2021) (SM- Amunt)
 • Jaume Romeu i Cruells (2022-2023) (JxCat -JUNTS)
 • Sònia Muñoz i Culubret (ERC-AM)

 

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 24.09.2020 | 14:45
Darrera actualització: 24.09.2020 | 14:45