Tall subministrament elèctric 18 i 22 d’agost de 2017

Dimecres, 23 d'agost de 2017 a les 00:00

Degut a dues avaries diferents en el subministrament d’electricitat d’Endesa Energia SAU va deixar sense llum durant moltes hores el municipi de Montesquiu.
Divendres dia 18 d’agost, des de les 2 del migdia aproximadament fins a les 11 de la nit, aquest tall de subministrament va ser degut a una avaria en el transformador situat al carrer Nou, al costat de la Residència Els Tells.
I dimarts dia 22 d’agost, des de les 5 de la tarda aproximadament fins a la 1 de la matinada del dia 23 d’agost. Es va localitzar l’avaria en la línia subterrània d’un tram del carrer Santiago Rusiñol, que actualment s’està treballant per resoldre-la. Per a poder subministrar llum a totes les llars, s’han instal·lat uns generadors provisionals fins a resoldre l’avaria i poder restablir el subministrament amb normalitat.
L’Ajuntament de Montesquiu presentarà una queixa formal a la Direcció General d’Energia i Mines davant d’aquestes incidències.

Les persones afectades que heu patit els talls de llum per l’avaria del passat 18 d’agost i l’avaria del 22 d’agost de 2017, primer de tot us heu de dirigir a la vostra companyia de subministrament elèctric per presentar una reclamació, al·legant tots els danys i perjudicis que us ha ocasionat el tall, concretant les dates i els imports i conservant les factures i els tiquets de les despeses que heu tingut.


COM RECLAMAR:

 • Podeu adreçar-vos al servei telefònic gratuït que totes les empreses de subministrament elèctric, d'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d'oferir als seus clients per posar en coneixement de l'empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. L'empresa us ha de facilitar un número d'incidència, que cal conservar sempre.
 • Podeu demanar els Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a les oficines d'atenció al client, que la companyia subministradora té a disposició de les persones consumidores i usuàries.
  • Oficines d’ENDESA on podeu presentar la vostra reclamació:
   • Oficina d'Atenció al Client d’ENDESA de BARCELONA Av Gran Via Corts Catalanes, 608. (Es pot demanar cita prèvia online) Horari d’atenció públic: 08:30h a 18:30. Divendres de 08:30h a 15:30h
   • Punt de Servei d’Endesa a Vic: Plaça Santa Teresa, 4 de Vic. Horari d’atenció públic: 09:00h a 13h i de 16h a 19h. Divendres de 08h a 15h
 • Podeu enviar una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o un correu electrònic amb número de referència.
 • L'empresa us haurà de lliurar un acusament de rebuda, un número d'incidència o qualsevol altre document acreditatiu de la reclamació.

SI NO REBEU UNA RESPOSTA SATISFACTÒRIA EN EL TERMINI MÀXIM D'1 MES, caldrà quepresenteu una reclamació a un dels llocs següents:

A la reclamació heu d’indicar:

 • Nom i cognoms del titular del subministrament (si no coincideix amb el de la persona perjudicada).
 • Número de contracte (dada que trobareu en el vostre rebut de la llum).
 • CUPS (dada que trobareu en el vostre rebut de la llum).
 • Nombre de persones afectades per la manca de subministrament.
 • Hores de tall que vàreu patir en els diferents dies.
 • Les vostres peticions. En cas que hagueu sofert perjudicis, podeu demanar la seva compensació econòmica, relacionant i valorant els danys (pel menjar fet malbé i d’altres béns com aparells electrodomèstics i elèctrics,...) i adjuntant en la reclamació el màxim de documentació i proves que els acreditin. En el cas de danys per aliments, haureu de fer constar les característiques dels aparells frigorífics (marca, model, capacitat).
 • Tanmateix haureu de fer constar les dades del compte corrent on es podrà ingressar la indemnització, si fos el cas.
 • Caldrà que adjunteu una còpia de tota la documentació de què disposeu (factura de la llum per acreditar que sou clients, factures i tiquets de les despeses ocasionades pel tall de subministrament...). L'Organisme de Consum intentarà resoldre la reclamació a través de la mediació/arbitratge de consum (vies extrajudicials i voluntàries de resolució de conflictes), amb independència que pugui intervenir la Inspecció de Consum.
 • També podeu fer aquest tipus de reclamació si sou treballadors autònoms o microempreses, d'acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig (empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negoci anual o balanç general anual no supera els 2 milions d'euros).

Si teniu contractada alguna pòlissa d'assegurances del tipus multirisc, també podeu utilitzar alternativament aquesta via per reclamar i per tant comunicar el sinistre a la vostra entitat asseguradora, fent una estimació dels danys ocasionats pel tall de subministrament elèctric, per si la pòlissa inclou la cobertura en cas de danys als béns (menjar, aparells elèctrics o electrònics, etc.) i/o la de reclamació a tercers per danys ocasionats al vostre patrimoni.

Recordeu que, addicionalment al resultat de la reclamació, la vostra companyia elèctrica a més us aplicarà automàticament dins la vostra facturació del primer trimestre del 2018 els descomptes als què, segons la normativa vigent, teniu dret per la suspensió del subministrament en funció de la durada del tall i del vostre consum habitual.


Atentament,
L’alcaldessa.

Darrera actualització: 23.08.2017 | 14:42