SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/A SUBJECTE AL RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL

Divendres, 11 de maig de 2018 a les 00:00

ANUNCI

SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/A SUBJECTE AL RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL

Selecció, mitjançant la realització d’unes proves, d’una persona per ocupar una plaça d’administratiu/iva a l’Ajuntament de Montesquiu per cobrir una baixa laboral per maternitat.

La durada del contracte és fins que duri la baixa laboral per maternitat, amb una dedicació de jornada de 37.5 hores setmanals.

 

Forma de presentació de sol·licituds:

Els/les interessats/des que reuneixin les condicions indicades en les bases hauran de presentar sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament de Montesquiu (Plaça Emili Juncadella núm. 1-2)  presencialment de dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts i dijous de 16h a 18h o per via telemàtica www.montesquiu.cat

Documents a presentar juntament amb la sol·licitud:

  • Original o fotocòpia compulsada del DNI.
  • Original o fotocòpia compulsada del Títol del graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior, o estar en condicions d’obtenir -lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies.
  • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana.

Termini de presentació de sol·licituds: 21 de maig de 2018

Bases i més informació:

https://www.montesquiu.cat/ajuntament/14-oferta-publica-docupacio/

Montesquiu, 11 de maig de 2018

Darrera actualització: 11.05.2018 | 15:06