ATURADA GENERAL 3 d'octubre de 2017 a l'Ajuntament de Montesquiu

Dilluns, 2 d'octubre de 2017 a les 00:00

Aturada general i serveis mínims a l'Ajuntament de Montesquiu el proper 3 d'octubre 2017 com a resposta a l’estat de setge a què ens ha sotmès l’Estat espanyol les darreres setmanes en motiu de la convocatòria del referèndum així com també a la brutalitat policial i la repressió durant el dia d’ahir dia 1 d’octubre de 2017.

DECRET D’ALCALDIA
Com a resposta a l’estat de setge a què ens ha sotmès l’Estat espanyol les darreres setmanes en motiu de la convocatòria del referèndum així com també a la brutalitat policial i la repressió durant el dia d’ahir dia 1 d’octubre de 2017 i vist que s’ha instat a les administracions públiques a tancar les seves portes, inclosa l’activitat política,

RESOLC :
Primer.- Secundar l’aturada general del dia 3 d’octubre de 2017 durant tot el dia. Així, durant tota la jornada l’Ajuntament de Montesquiu romandrà tancat, i per tant estaran tancats tots els serveis públics no essencials. Així mateix, s’aturarà l’activitat política de l’Ajuntament durant tot el dia.
Segon.- Es respectaran els serveis mínims concretats a l’ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, en allò que sigui de la competència municipal.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a tot el personal de l’Ajuntament de Montesquiu i a la resta de regidores i regidors de l’Ajuntament, pel seu coneixement i als efectes escaients.
Montesquiu, 2 d’octubre de 2017.

L’Alcaldessa                                            Davant meu,
Elisabet Ferreres Vergés                         La secretària acctal.
*Document signat electrònicament al marge

Darrera actualització: 02.10.2017 | 15:00